Zoeken

Waar bent u naar opzoek?

76 resultaten gevonden

Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers. Lees meer over Zorgvragers

De focus op persoonsgerichte dienstverlening versterken

Het aantal vragen aan de afdeling zorgadvies van CZ zorgkantoor stijgt en de afdeling wil graag de persoonsgerichtheid van de dienstverlening versterken en waarborgen dat ze de toenemende vraag aankan. Lees meer over De focus op persoonsgerichte dienstverlening versterken

Complexe casuïstiek: "Samen de sinaasappel afpellen"

We helpen mensen om langdurige zorg goed te regelen. Zo staan collega's Ben en Femke klaar met onder andere advies op maat bij complexe casussen en bemiddeling naar maatwerkplekken. Ze vertellen er meer over. Lees meer over Complexe casuïstiek: "Samen de sinaasappel afpellen"

De cliënt centraal in nieuwe vorm van wachtlijstbeheer

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe indeling van de wachtlijsten voor iedereen met een indicatie voor langdurige zorg. Marianne en José houden zich bezig met wachtlijstbeheer en vertellen er meer over. Lees meer over De cliënt centraal in nieuwe vorm van wachtlijstbeheer

In gesprek met de cliënt

We gingen in gesprek met twee cliënten die langdurige zorg ontvangen. Wie zijn ze? Welke zorg ontvangen ze? En hoe wordt hun zorg in samenspraak met hun cliëntadviseur en ons zorgkantoor georganiseerd? Lees meer over In gesprek met de cliënt

Processen

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Processen. Lees meer over Processen

Sneller, makkelijker en veiliger pgb-zaken regelen

Er wordt hard gewerkt om het PGB Portaal in alle regio’s van CZ zorgkantoor te implementeren. Zo werken we aan een eenduidige werkwijze voor onze cliënten met een persoonsgebonden budget in de langdurige zorg. Collega's Cynthia en Harrie vertellen er meer over. Lees meer over Sneller, makkelijker en veiliger pgb-zaken regelen

Zorgstelsel

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgstelsel. Lees meer over Zorgstelsel

De meerwaarde van verpleeghuiszorg thuis

Ouderen die in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, leven langer dan ouderen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Deze uitkomst geeft een concrete aanleiding om de mogelijkheden van verpleeghuiszorg thuis verder te verkennen. Lees meer over De meerwaarde van verpleeghuiszorg thuis

Meer aandacht voor nieuwe, toekomstbestendige woonvormen

Ouders van meervoudig gehandicapte kinderen kunnen problemen ervaren met het vinden van geschikt woon/zorgaanbod. Uit onvrede hierover is het idee voor het Mooi Leven Huis ontstaan. Lees meer over Meer aandacht voor nieuwe, toekomstbestendige woonvormen

De juiste zorgprofessional op de juiste plek

Dat in de zorg sprake is van een arbeidsmarktprobleem, is genoegzaam bekend. Welke oorzaken zien Ayla Kok (directeur van Freddify) en Karin van Pareren (zorginkoper sector gehandicaptenzorg en patiëntenparticipatie bij CZ zorgkantoor) hiervoor? Lees meer over De juiste zorgprofessional op de juiste plek

Zorgaanbod

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgaanbod. Lees meer over Zorgaanbod

De complexiteit van de GZ vraagt om regioplannen

Cliënten in de sector gehandicaptenzorg (GZ) hebben de zorg die ze nu ontvangen veelal over vijf jaar ook nog nodig. Met de combinatie van groei, een toenemende zorgzwaarte en een krappe arbeidsmarkt is dit geen vanzelfsprekendheid. Lees meer over De complexiteit van de GZ vraagt om regioplannen

Onze kwaliteitsadviseurs: sparringpartners, geen inspecteurs

Iedereen heeft recht op goede zorg. Ook in de langdurige zorg is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Daarom zijn voor de verschillende sectoren die actief zijn binnen de langdurige zorg, kwaliteitskaders en -uitgangspunten ontwikkeld. Lees meer over Onze kwaliteitsadviseurs: sparringpartners, geen inspecteurs

Samenwerking

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Samenwerking. Lees meer over Samenwerking

Strategisch samenwerken voor betere zorg

CZ zorgkantoor wil kwalitatief goede én toekomstbestendige zorg garanderen. De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarom werkt CZ zorgkantoor samen met zorgorganisaties in zogenaamde ‘duurzame coalities'. Collega Jaap vertelt er meer over. Lees meer over Strategisch samenwerken voor betere zorg

De kracht van ervaringsdeskundigen

CZ zorgkantoor betrekt ervaringsdeskundigen bij de werkbezoeken aan zorgaanbieders. Een samenwerking die voor ons zorgkantoor én de betrokken zorgaanbieders waardevolle inzichten oplevert. We gingen erover in gesprek met ervaringsdeskundige Tineke en onze kwaliteitsadviseur Sandra. Lees meer over De kracht van ervaringsdeskundigen

Communicatie

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Communicatie. Lees meer over Communicatie

Het belang van open communicatie

Keuzes maken. Het zorgkantoor ontkomt daar niet aan, want het beschikbare geld kan maar één keer worden uitgegeven om de mensen die ervan afhankelijk zijn de zorg te bieden die zij nodig hebben. Lees meer over Het belang van open communicatie

Langdurige zorg organiseren voor GGZ-cliënten

Sinds 2021 hebben mensen die voor langere tijd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben toegang tot langdurige zorg. Die verandering had wat voeten in aarde; landelijk en in de gehele sector. Collega Lennart blikt terug op het proces en kijkt vooruit. Lees meer over Langdurige zorg organiseren voor GGZ-cliënten

Jan Hamers: “Bied in de zorg voor ouderen ruimte voor experimenten”

Ouderen willen ook bij toenemende kwetsbaarheid thuis blijven wonen, stelt hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers. Dit werpt vragen op over hoe het best aan deze wens invulling kan worden gegeven. Lees meer over Jan Hamers: “Bied in de zorg voor ouderen ruimte voor experimenten”

Ellis Jongerius: “Investeer in mensen met een licht verstandelijke beperking!”

Het is belangrijk dat de stem van mensen met een licht verstandelijke beperking wordt gehoord in de langdurige zorg, stelt Ellis Jongerius, directeur vereniging LFB. Lees meer over Ellis Jongerius: “Investeer in mensen met een licht verstandelijke beperking!”

Missie en visie

De langdurige zorg wordt steeds complexer, de verwachtingen zijn hoog, de financiële druk is aanzienlijk. Dit vraagt om een kundige maar ook flexibele organisatie met een klimaat waarin ook ruimte is voor lef en creativiteit. Lees meer over Missie en visie

Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers. Lees meer over Zorgvragers

Processen

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Processen. Lees meer over Processen

Zorgstelsel

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgstelsel. Lees meer over Zorgstelsel

Zorgaanbod

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgaanbod. Lees meer over Zorgaanbod

Samenwerking

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Samenwerking. Lees meer over Samenwerking

Communicatie

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Communicatie. Lees meer over Communicatie

Missie en visie

De langdurige zorg wordt steeds complexer, de verwachtingen zijn hoog, de financiële druk is aanzienlijk. Dit vraagt om een kundige maar ook flexibele organisatie met een klimaat waarin ook ruimte is voor lef en creativiteit. Lees meer over Missie en visie

Trends en ontwikkelingen

Bij het uitvoeren van onze taak is het belangrijk te weten welke factoren van invloed zijn op ons werk. We schetsen hieronder de belangrijkste maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant zijn geweest voor onze strategische keuzes. Lees meer over Trends en ontwikkelingen

2022 in het kort

In cijfers kijken we terug op een aantal kernelementen van de CZ zorgkantoor dienstverlening. Lees meer over 2022 in het kort

Eigenaarschap van de samenleving als uitgangspunt voor zorg

In september 2022 bracht een groep zorgbestuurders uit de care, waaronder Caro Verlaan (senior manager Langdurige zorg van CZ zorgkantoor), een werkbezoek aan het Schotse Inverclyde. Lees meer over Eigenaarschap van de samenleving als uitgangspunt voor zorg

Samen de toekomst van wonen en zorgen vormgeven

In de herontwikkeling van de locatie Savant Alphonsus houdt zorgaanbieder Savant Zorg rekening met het gegeven dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen en dat de leefomgeving dit moet faciliteren. Lees meer over Samen de toekomst van wonen en zorgen vormgeven

Dashboard om te sturen op complexe zorgproblematiek

Bij complexe zorgvragen slaagt het zorgkantoor in samenwerking met de zorgaanbieders er niet altijd in om een cliënt direct passende zorg te kunnen bieden. Lees meer over Dashboard om te sturen op complexe zorgproblematiek

Project geeft afdeling zorginkoop inzicht in klantsignalen die afdeling zorgadvies ontvangt

Klantsignalen zijn een waardevolle mogelijkheid voor het zorgkantoor om inzicht te krijgen in zaken die in de ogen van de cliënt niet goed gaan. De afdeling zorgadvies handelt signalen van individuele cliënten af. Lees meer over Project geeft afdeling zorginkoop inzicht in klantsignalen die afdeling zorgadvies ontvangt

Mike van Rijswijk over de sociale robot als zorgmedewerker

Door de toenemende zorgvraag en de groeiende personeelskrapte is het een uitdaging om de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden voor iedereen die deze nodig heeft. Lees meer over Mike van Rijswijk over de sociale robot als zorgmedewerker

De cliënt wegwijs maken

De sector gehandicaptenzorg (GZ) van CZ zorgkantoor wilde weten of er verbeterpunten of handvatten waren voor de inkoop van kwalitatief goede en passende zorg, in relatie tot dossierhouderschap en klantkeuze. Lees meer over De cliënt wegwijs maken

Leren van elkaar als basis voor toekomstbestendige zorg

De zorgkantoren willen in het veranderende zorglandschap een partner zijn voor de zorgaanbieders, om samen met hen de uitdagingen waar zij voor staan het hoofd te bieden. Lees meer over Leren van elkaar als basis voor toekomstbestendige zorg

Afdeling zorgadvies optimaliseert de dienstverlening

De afdeling zorgadvies heeft de basis gelegd om vanaf dit jaar heel gericht werk te kunnen maken van kwaliteit, opleiden en regionaal werken. Lees meer over Afdeling zorgadvies optimaliseert de dienstverlening

Verbetering in telefonie en wachtlijstbeheer bij afdeling zorgadvies

De afdeling zorgadvies is er voor iedereen in de regio’s van CZ zorgkantoor die behoefte heeft aan ondersteuning en advies in de langdurige zorg. Lees meer over Verbetering in telefonie en wachtlijstbeheer bij afdeling zorgadvies

Martijn van der Steen over de potentieel waardevolle rol van de regio

De zorg staat voor de uitdaging in de toekomst met dezelfde hoeveelheid medewerkers zorg te verlenen aan meer mensen. Dit vraagt om anders gaan werken, om de kwaliteit van de zorg minimaal te handhaven. Lees meer over Martijn van der Steen over de potentieel waardevolle rol van de regio

Samen oplossingen zoeken voor cliënten in de GGZ-Wlz

CZ zorgkantoor zet samen met een aantal gemeenten in diverse regio’s samenwerkingsinitiatieven op om ggz-cliënten met hoogcomplexe zorg te kunnen plaatsen. Een voorbeeld daarvan is de gemeente Breda. Lees meer over Samen oplossingen zoeken voor cliënten in de GGZ-Wlz

Samenwerken voor toekomstbestendige ouderenzorg in de regio, zo thuis mogelijk

De invulling van de langdurige ouderenzorg is een uitdaging die de zorgaanbieders niet ieder voor zich kunnen oplossen. In Zuid-Limburg is daarom een strategische samenwerking gesloten tussen zes grote V&V- organisaties en CZ zorgkantoor. Lees meer over Samenwerken voor toekomstbestendige ouderenzorg in de regio, zo thuis mogelijk

Structurele verbetering van wachtlijstbeheer

In het project ‘Wachtlijsten Wlz 2022 – 2023’ werkt een sector overstijgende projectgroep van CZ zorgkantoor aan het terugbrengen van de wachtlijstproblematiek. Lees meer over Structurele verbetering van wachtlijstbeheer

WOZO-programma wijst de weg naar toekomstbestendige ouderenzorg

De ondersteuning en zorg voor ouderen is nu niet toekomstbestendig. Lees meer over WOZO-programma wijst de weg naar toekomstbestendige ouderenzorg

Positieve gezondheid voor iedereen

De gemeente Tilburg en zorgverzekeraar CZ hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat inzetten op positieve gezondheid bijdraagt aan het welbevinden van mensen en de zorgkosten verlaagt. Lees meer over Positieve gezondheid voor iedereen

Budgethouders optimaal faciliteren met het PGB Portaal

Budgethouders hebben er voordeel van als ze voor hun PGB-aanvraag of wijzigingen gebruikmaken van het PGB Portaal in plaats van verwerking per post. Omdat een aantal van hen hiermee nog niet vertrouwd is, start CZ zorgkantoor een verleidingsplan. Lees meer over Budgethouders optimaal faciliteren met het PGB Portaal

Zorginkoop versterkt met ervaringsdeskundigen

Inzet van ervaringsdeskundigen helpt de afdelingen zorginkoop om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de cliënten. Een waardevol initiatief, omdat cliënten anders kijken naar zorg dan zorgaanbieders en zorginkopers. Lees meer over Zorginkoop versterkt met ervaringsdeskundigen

Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers. Lees meer over Zorgvragers

Processen

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Processen. Lees meer over Processen

Zorgstelsel

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgstelsel. Lees meer over Zorgstelsel

Zorgaanbod

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgaanbod. Lees meer over Zorgaanbod

Samenwerking

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Samenwerking. Lees meer over Samenwerking

Communicatie

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Communicatie. Lees meer over Communicatie

Missie en visie

De langdurige zorg wordt steeds complexer, de verwachtingen zijn hoog, de financiële druk is aanzienlijk. Dit vraagt om een kundige maar ook flexibele organisatie met een klimaat waarin ook ruimte is voor lef en creativiteit. Lees meer over Missie en visie

Trends en ontwikkelingen

Bij het uitvoeren van onze taak is het belangrijk te weten welke factoren van invloed zijn op ons werk. We schetsen hieronder de belangrijkste maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant zijn geweest voor onze strategische keuzes. Lees meer over Trends en ontwikkelingen

2023 in het kort

In cijfers kijken we terug op een aantal kernelementen van de CZ zorgkantoor dienstverlening. Lees meer over 2023 in het kort

Ons verhaal

U bent gearriveerd bij het derde online jaaroverzicht van CZ zorgkantoor. Een informele versie van ons feitelijke jaarverslag 2023. Lees meer over Ons verhaal

Verbondenheid als leidend uitgangspunt

De Ontmoetingsplek in Leende is een sprekend voorbeeld van nieuw denken over verbinding in de samenleving creëren, zodanig dat ouderen zich aan die samenleving verbonden blijven voelen. Lees meer over Verbondenheid als leidend uitgangspunt

Wlz-klanten ondersteunen bij het maken van persoonlijke keuzes in het zorgaanbod

De afdeling zorgadvies heeft al veel ervaring opgedaan met het bewustekeuzegesprek om in het overleg met PGB-gebruikers tot zorg op maat afspraken te kunnen komen. Lees meer over Wlz-klanten ondersteunen bij het maken van persoonlijke keuzes in het zorgaanbod

Gerichte aandacht voor beheersing en bestrijding van fraude

Volgens recente berekeningen van de Algemene Rekenkamer wordt jaarlijks voor een bedrag van drie tot zes miljard euro gefraudeerd in de zorg. Zorgfraude ondermijnt daarmee het zorgstelsel. Lees meer over Gerichte aandacht voor beheersing en bestrijding van fraude

Uniformiteit verbetert de kwaliteit van het zorgadvies

Het kan voorkomen dat de bemiddeling in het kader van zorgadvies aan de klant niet leidt tot het door de klant gewenste resultaat. Lees meer over Uniformiteit verbetert de kwaliteit van het zorgadvies

Meer regionale samenwerking rond dossierhouderschap en klantkeuze

Met regiobijeenkomsten heeft CZ zorgkantoor er de aanzet toe gegeven dat de zorgbemiddelaars van de zorgaanbieders gehandicaptenzorg en onafhankelijke cliëntondersteuners elkaar beter leren kennen, als basis om klanten beter te begeleiden in hun Lees meer over Meer regionale samenwerking rond dossierhouderschap en klantkeuze

Faciliterende, stimulerende en verbindende rol voor de inzet van zorgtechnologie

CZ zorgkantoor concludeerde uit onderzoek dat veel zorgaanbieders niet zo goed wisten hoe ze de mogelijkheden van zorgtechnologie het best konden benutten. Lees meer over Faciliterende, stimulerende en verbindende rol voor de inzet van zorgtechnologie

Focus houden op de lange termijn in de langdurige zorg

De toenemende complexiteit van de wereld rondom de langdurige zorg – en als gevolg daarvan ook van het inkoopbeleid op dit gebied – brengt het risico met zich mee dat vooral naar de korte termijn wordt gekeken, terwijl de focus juist ook op de Lees meer over Focus houden op de lange termijn in de langdurige zorg

Ook in de zorg is verduurzaming een belangrijk thema

De uitdaging om duurzamer te gaan werken, gaat ook aan de zorg niet voorbij. Lees meer over Ook in de zorg is verduurzaming een belangrijk thema

Zorginnovatie als vliegwiel voor continuïteit in de ouderenzorg

Cliëntenraden spelen voor CZ zorgkantoor een belangrijke rol om in de afspraken met de zorgaanbieders goede aansluiting te waarborgen met de doelgroep. Lees meer over Zorginnovatie als vliegwiel voor continuïteit in de ouderenzorg

Regionaal werken als speerpunt

De afdeling zorgadvies van CZ zorgkantoor kent na het doorontwikkelen van de afdelingsstructuur sinds 1 januari 2023 het ‘team regionaal’. Lees meer over Regionaal werken als speerpunt

Oog voor de kwaliteit van verpleegzorg thuis

Nu steeds meer ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de verpleegzorg die daar wordt geleverd. Lees meer over Oog voor de kwaliteit van verpleegzorg thuis

De waardevolle combinatie van Housing First en volledig pakket thuis

Dankzij de Housing First aanpak van LIMOR heeft de voormalig dakloze Ed Robbe, die ook psychiatrische klachten had, weer een eigen woning. Lees meer over De waardevolle combinatie van Housing First en volledig pakket thuis

Zo thuis als mogelijk

Voor mensen die afhankelijk zijn van Wlz-zorg maar die niet passen binnen de hiervoor bestaande vormen van huisvesting, is een woningoplossing nodig waarin de huidige regelgeving nog niet voorziet. Lees meer over Zo thuis als mogelijk

Met VPT weer vooral gewoon ouders kunnen zijn

ASVZ heeft in 2023 met de eerste ouderinitiatieven de stap gezet van het persoonsgebonden budget (PGB) naar het volledig pakket thuis (VPT). Een overstap waarover de betreffende ouders na aanvankelijke aarzeling zeer te spreken zijn. Lees meer over Met VPT weer vooral gewoon ouders kunnen zijn

Aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking

Samenwerking met de zorgaanbieders in de sector V&V is voor CZ zorgkantoor de basis om de continuïteit in deze sector op optimale wijze te kunnen vormgeven. Lees meer over Aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking

Vrije ruimte creëren om met samenwerking de langdurige zorg toekomstbestendig te houden

In het inkoopbeleid 2024-2026 heeft CZ zorgkantoor een nieuwe methode geïntroduceerd: het Free proposal. Het daagt hierin zorgaanbieders uit met grootschalige, creatieve, innovatieve en impactvolle oplossingen te komen voor toekomstbestendige zorg. Lees meer over Vrije ruimte creëren om met samenwerking de langdurige zorg toekomstbestendig te houden

Optimaal gebruikmaken van volledig pakket thuis

Thuis is waar je op je best bent. Dat weet Thuiszorg West-Brabant maar al te goed. Daarom ondersteunt het mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Lees meer over Optimaal gebruikmaken van volledig pakket thuis