Processen

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Processen.

Processen: efficiënte standaarddienstverlening en klantvolgend maatwerk

Onze processen voor standaarddienstverlening zijn snel en efficiënt. De zorgvrager staat bij de inrichting hiervan centraal. Tien procent van onze zorgvragers bedienen we met maatwerk. Waarbij onze maatwerkprocessen zijn ingericht om zo goed mogelijk te voldoen aan (complexe) zorgbehoeftes.

Strategische doelen

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Het kan voorkomen dat de bemiddeling in het kader van zorgadvies aan de klant niet leidt tot het door de klant gewenste resultaat. Daarom is het belangrijk om voor de betreffende medewerkers een leidraad te hebben die garandeert dat zij zorgvuldig hebben gehandeld. Die was er eerder niet maar die is nu wel ontwikkeld, onder de naam 'Leidraad stop bemiddeling', en wordt nu getest. 

Lees er meer over

In het inkoopbeleid 2024-2026 heeft CZ zorgkantoor een nieuwe methode geïntroduceerd: het Free proposal. Het daagt hierin zorgaanbieders uit met grootschalige, creatieve, innovatieve en impactvolle oplossingen te komen voor toekomstbestendige zorg. Door uitvoering te geven aan het Free proposal zet de zorgaanbieder beschikbaar personeel en middelen anders in, om meer cliënten in de langdurige zorg te kunnen helpen. 

Lees er meer over