Samenwerking

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Samenwerking.

Samenwerking: basis van onze relatie met zorgaanbieders

Samenwerking is de basis van onze relatie met zorgaanbieders. Waarbij we met een beperkt aantal zorgaanbieders partnerschappen hebben. We werken samen met partijen binnen en buiten het zorgstelsel en laten hen profiteren van onze kennis.

Strategische doelen

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Samenwerking met de zorgaanbieders in de sector V&V is voor CZ zorgkantoor de basis om de continuïteit in deze sector op optimale wijze te kunnen vormgeven. Een enquête onder de gecontracteerde zorgaanbieders liet zien dat ook zij dit uitgangspunt delen. Het nieuwe meerjarenbeleid zette dit even onder spanning, maar de basis voor samenwerking – met de blik op de lange termijn – is goed gebleven

Lees meer over hoe we de basis voor samenwerking aandacht geven

Voor mensen die wel afhankelijk zijn van Wlz-zorg maar die niet passen binnen de hiervoor bestaande vormen van huisvesting, is een woningoplossing nodig waarin de huidige regelgeving nog niet voorziet. Design Thinking helpt partijen om vrij van kaders out of the box na te denken over een voorziening die wel passend kan zijn voor deze specifieke groep. 

Lees meer over hoe we samen de toekomst van wonen en zorg vormgeven

De Ontmoetingsplek in Leende is een sprekend voorbeeld van nieuw denken over verbinding in de samenleving creëren, zodanig dat ouderen zich aan die samenleving verbonden blijven voelen.

Lees meer over hoe we ouderen blijven betrekken bij de maatschappij