Hanneke en Wendy brengen omslag op gang

experts-aan-het-woord

Optimaal gebruikmaken van volledig pakket thuis

Thuis is waar je op je best bent. Dat weet Thuiszorg West-Brabant maar al te goed. Daarom ondersteunt het mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Jong en oud, in elke fase van het leven. 

De komende jaren zijn er meer ouderen die alleen wonen en zorg nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er minder zorgprofessionals en mantelzorgers. Om goede zorg te leveren, is het dus nodig om anders te gaan werken. Het volledig pakket thuis (VPT) levert hier sinds 2021 een belangrijke bijdrage aan. Want waar iemand in het verleden vanuit de Wet langdurige zorgindicatie (Wlz) direct kon worden opgenomen in een verpleeghuis, is het beleid er nu op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daar draagt het VPT aan bij.

Wendy van Kalmthout en Hanneke Mies vormen sinds december 2021 het Langer Thuis Team van Thuiszorg West Brabant (TWB).  “We hebben hard gewerkt om het VPT breed uit te rollen bij ons in de regio. Daar zijn wij volledig voor vrijgemaakt, waardoor we er alle zorg en aandacht aan konden geven.” 

Wlz en VPT

Van Kalmhout: “De toegankelijkheid van de zorg staat al langer onder druk. Als thuiszorgorganisatie willen we hier een oplossing voor bieden en we zien dat Volledig pakket Thuis daar een belangrijke bijdrage aan levert. Als eerste zijn we in gesprek gegaan met al onze wijkverpleegkundigen. We wilden weten wat hun kennis was over de Wlz en hoe zij cliënten informeren over de leveringsvormen, zoals modulair pakket thuis en volledig pakket thuis. We merkten uit die gesprekken dat het kennisniveau wisselde en dat bij cliënten vaak nog een verkeerd beeld leeft over de Wlz-indicatie. Namelijk het idee dat je met een Wlz-indicatie meteen wordt opgenomen in een verpleeghuis. En dat is achterhaald.” 

Kennisoverdracht en persoonsgericht

Mies: “Om het kennisniveau bij collega’s gelijk te krijgen, hebben we een interne scholing ontwikkeld over de Wlz. Vervolgens gingen we mee op huisbezoek naar cliënten. Zo konden wij de wijkverpleegkundigen ondersteunen in het gesprek en konden zij een volgende keer dit gesprek over VPT zelf voeren. Die persoonsgerichte aanpak was enorm effectief.”

“Het pakket is gericht op kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten."

Deze verbeterstappen hadden als doel te zorgen dat meer mensen verantwoord langer thuis kunnen blijven wonen, dankzij de inzet van het VPT. “Het gesprek hierover willen we echt laten voeren door de collega die in de praktijk ook de contacten met de cliënt onderhoudt", zegt Mies. “Die kent de cliënt en diens behoefte en weet dus ook wat zij en de mantelzorger nodig hebben om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven.” 

Flexibel en op maat

Het VPT sluit dus aan op wat de cliënt nodig heeft. Dit kan betrekking hebben op huishoudelijke taken, maar ook op hulp bij de maaltijd. “Het is echt maatwerk”, zegt Van Kalmhout. “Het pakket is gericht op kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten. In veel situaties is een uurtje extra aandacht belangrijker dan een uur extra zorg. Mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij kennen de cliënt goed en zorgen vaak al jaren voor hem of haar. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat zij het vol kunnen houden. We zien te vaak dat cliënten worden opgenomen omdat het mantelzorgers te veel wordt. Het VPT richt zich daarom ook echt op hen. En dat betekent aansluiten, meebewegen, zo nodig opschalen. Dat kan betekenen dat wij met de cliënt de krant gaan kopen. Dan heeft de mantelzorger eventjes rust, de cliënt is in beweging en heeft een goed gevoel omdat hij dit zelf heeft gedaan. Maar ook de inzet van hulpmiddelen is belangrijk, zoals persoonsalarmering bijvoorbeeld, of een medicijndispenser.”

Mies vult aan: “En als je als verzorgende ’s avonds iemand helpt met naar bed gaan, kun je best meteen even de wasmachine aanzetten of de vuilcontainer buiten zetten. We kijken dus over grenzen van functies heen. Dat is echt wel een omslag in denken en werken.”

"We kijken dus over grenzen van functies heen. Dat is echt wel een omslag in denken en werken.”

Het is zaak de zorgverlening nog meer en beter op elkaar af te stemmen, stellen beiden. Daarvoor moeten al onze disciplines intensiever samenwerken”, zegt Mies. “Wijkverpleging, gespecialiseerd verpleegkundigen, diëtisten, helpenden en collega’s van huishoudelijke ondersteuning. Wij noemen dat integrale zorg. Daarmee denken we veel meer op de toekomst voorbereid te zijn. Het geeft medewerkers de ruimte om langere momenten bij een cliënt aanwezig te zijn en meerdere taken te vervullen. Zo proberen we rust en diepgang te creëren in het zorgcontact. Dat is plezierig voor de cliënt maar ook voor de medewerker.” 

Waardering van het zorgkantoor

Het zorgkantoor vindt het opzetten van VPT in de wijk belangrijk. “CZ heeft nu gevraagd of wij onze werkwijze willen delen met externe organisaties”, zegt Van Kalmhout. “We geven daarom nu veel voorlichting over onze aanpak. In de hoop dat andere organisaties VPT in de wijk vorm gaan geven. Want voor de toegankelijkheid van zorg is het belangrijk dat we dit samen doen met alle zorgaanbieders in de regio. We maken inmiddels deel uit van het regio-overleg en daar merken we met het inzetten van VPT in de wijk voorop lopen in de regio.”

“Het zorgkantoor is heel flexibel en biedt ons veel ruimte om invulling te geven aan het VPT”, zegt Mies. “Ze zijn blij met elke klant die in de thuissituatie kan blijven. Creatieve ideeën van ons om dat mogelijk te maken worden dus zeker omarmd.”

Voor wie is zorg thuis?
Meer informatie over MPT of VPT