2023 in het kort

In cijfers kijken we terug op een aantal kernelementen van de CZ zorgkantoor dienstverlening.

Aantal Wlz-indicaties 2023 (ZIN en pgb)

Per CZ zorgkantoorregio en per zorgprofiel

Zorgprofiel

Zorgkantoor Haaglanden

Zorgkantoor West-Brabant

Zorgkantoor Zeeland

Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden

Zorgkantoor Zuid-Limburg

Zorgkantoor Zuidoost-Brabant

Eindtotaal

GGZ-B

186

99

13

148

97

166

709

GGZ-W

1.513

1.052

682

359

1.559

1.466

6.631

LG

768

671

347

287

693

658

3.424

LVG

86

21

11

-

-

-

118

VenV

8.787

8.854

4.969

4.161

9.672

8.265

44.708

VG

3.659

5.079

2.753

2.927

4.232

5.309

23.959

ZG

146

101

-

-

27

23

297

Eindtotaal

15.145

15.877

8.775

7.882

16.280

15.887

79.846

Aantal Wlz-indicaties per zorgprofiel 2023:

Uitleg zorgprofielen (=doelgroepen)

GGZ-B

Geestelijke Gezondheidszorg, groep B

GGZ-W

Geestelijke Gezondheidszorg Wonen

LG

Lichamelijk gehandicapt

LVG

Licht verstandelijk gehandicapt

VenV

Verpleging en Verzorging

VG

Verstandelijk gehandicapt

ZG

Zintuiglijk gehandicapt

Aantal pgb-cliënten 2023

Per CZ zorgkantoorregio en per zorgprofiel

Zorgprofiel

Zorgkantoor Haaglanden

Zorgkantoor West-Brabant

Zorgkantoor Zeeland

Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden

Zorgkantoor Zuid-Limburg

Zorgkantoor Zuidoost-Brabant

Eindtotaal

GGZ-W

288

229

127

67

356

435

1.502

LG

297

283

133

142

279

340

1.474

VenV

1.209

595

231

298

533

1.068

3.934

VG

1.468

1.415

723

900

1.345

1.413

7.264

ZG

29

20

7

16

22

36

130

Eindtotaal

3.291

2.542

1.221

1.423

2.535

3.292

14.304

Aantal pgb-cliënten per zorgprofiel:

Uitleg zorgprofielen (=doelgroepen)

GGZ-W

Geestelijke Gezondheidszorg Wonen

LG

Lichamelijk gehandicapt

VenV

Verpleging en Verzorging

VG

Verstandelijk gehandicapt

ZG

Zintuiglijk gehandicapt