Zorgaanbod

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgaanbod.

Zorgaanbod: samen kwalitatief goede langdurige zorg leveren

Langdurige zorg in onze regio’s is van goede kwaliteit en sluit aan bij de behoefte van de zorgvrager. Zorgaanbieders leveren daarbij gezamenlijk complexe langdurige zorg en lossen problemen onderling op. Eén of enkele zorgaanbieders leveren de meest complexe langdurige zorg.

Strategische doelen

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Dankzij de Housing First aanpak van LIMOR heeft de voormalig dakloze Ed Robbe, die ook psychiatrische klachten had, weer een eigen woning. Belangrijk facet in het slagen van deze aanpak – waarvoor onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting het uitgangspunt vormt – is de scheiding tussen wonen en zorg.

Lees er meer over

Nu steeds meer ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de verpleegzorg die daar wordt geleverd. CZ zorgkantoor besteedt hier veel aandacht aan, en ziet mooie ontwikkelingen. Inzet van zorgtechnologie is hierbij een actueel thema. 

Lees het verhaal