Jaap en Sanne sluiten aan bij zorgaanbieders

samenwerking

Aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking

Samenwerking met de zorgaanbieders in de sector V&V is voor CZ zorgkantoor de basis om de continuïteit in deze sector op optimale wijze te kunnen vormgeven. Een enquête onder de gecontracteerde zorgaanbieders liet zien dat ook zij dit uitgangspunt delen. Het nieuwe meerjarenbeleid zette dit even onder spanning, maar de basis voor samenwerking – met de blik op de lange termijn – is goed gebleven. 

CZ zorgkantoor verrichtte juni 2023 een onderzoek onder de gecontracteerde zorgaanbieders in de sector V&V over hoe zij de samenwerking met het zorgkantoor ervaren. “Een onderzoek dat aansluit op onze strategie, die inhoudt dat samenwerking de basis vormt voor onze relatie met de zorgaanbieders”, zegt Jaap Stappers, kwartiermaker strategie, beleid en verbinding bij CZ zorgkantoor. “We wilden weten hoe zij daar tegenaan kijken.”

Van de 160 gecontracteerde aanbieders gaven er 103 een reactie, eind juni 2023. Een van de vragen was of zij zich kunnen vinden in deze definitie: Samenwerken is als mensen en organisaties zich verbinden in een betekenisvol proces met een gedeelde ambitie en doelstelling. Het antwoord was 3,94 op een schaal van 5. Een andere vraag was: Als u aan de samenwerking met het CZ zorgkantoor een rapportcijfer zou geven, welk cijfer zou dit zijn? Het antwoord bij deze vraag was 7,9 gemiddeld op een schaal van 10. 

Veranderde rol

Sanne van Aarle, manager V&V bij CZ zorgkantoor, zegt: “Deze twee cijfers laten zien hoe anders de zorgaanbieders in de loop der jaren tegen ons aan zijn gaan kijken. Een jaar of tien geleden werden we echt gezien als de financiers van de zorg. We zaten echt tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel. Nu zijn we verbonden in dezelfde uitdaging: de continuïteit van zorg organiseren. Daarvoor is samenwerking duidelijk de basis, wat betekent dat we elkaar echt al enkele jaren als partners zien. We onderzoeken samen waar de goede voorbeelden zitten en hoe we die kunnen verbinden om de verandering te bewerkstelligen die nu nodig is.”

"Nu zijn we verbonden in dezelfde uitdaging: de continuïteit van zorg organiseren."

Toch, vervolgt ze, zelf denken dat je veranderd bent garandeert nog niet dat de ander je ook zo ziet. “De cijfers bij die twee genoemde vragen laten zien dat dit dus wel zo is”, zegt ze. “Dat is positief. Slechts een handjevol beoordeelde de samenwerking negatief.” 

Moeilijke periode

Maar de enquête speelde zich wel af op een bijzonder moment. “Dit was namelijk net voor de publicatie van ons meerjarenbeleid”, zegt Stappers. “En dat leidde tot heel veel discussie en zelfs tot rechtszaken. Ook als sprake is van een goede relatie, kun je dus toch tegenover elkaar komen te staan in een rechtszaak.”

"De zorgaanbieders denken na over wat voor de lange termijn nodig is en ze willen de ontwikkelingen daarin ook samen met het zorgkantoor vormgeven.” 

Het voelde daarom ongepast om op juist dat moment met de uitkomsten van de enquête naar buiten te komen. “Wat niet wegneemt”, stelt Stappers, “dat we wel trots zijn dat we de beweging hebben gemaakt van een traditionele inkooprelatie naar samen de langdurige zorg organiseren en transformeren. Wellicht zouden de uitkomsten er, in het licht van de publicatie van ons meerjarenbeleid en wat daarna gebeurde, nu anders uitzien. Maar niet alle zorgaanbieders hebben een kort geding aangespannen. En we begrijpen ook dat degenen die dit wel deden het als enige redmiddel zagen om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen. Als de basis van de samenwerking goed is, kun je na zo’n periode toch weer goed samen door een deur. We zien dat die basis inderdaad goed is. Dat merken we ook in de gesprekken die we nu met elkaar voeren. De zorgaanbieders denken na over wat voor de lange termijn nodig is en ze willen de ontwikkelingen daarin ook samen met het zorgkantoor vormgeven.” 

Vervolg

Hoe gaat CZ zorgkantoor nu dan verder? “Daar zijn we ons op aan het beraden”, zegt Van Aarle. “We vinden het heel belangrijk om te toetsen hoe de zorgaanbieders tegen ons aankijken. En juist omdat sinds die enquête veel gebeurd is, kijken we nu hoe we hieraan een vervolg kunnen geven.”

Als aanvulling hierop zegt Stappers afsluitend: “Zo’n vervolg is inderdaad belangrijk, want we moeten waarborgen dat we blijven samenwerken om de noodzakelijke transformatie in de langdurige zorg op de beste manier vorm te geven. Daar hoort bij dat we de goede scores van die enquête te gelde maken, en dat we blijven monitoren of we dat op een manier doen die goed aansluit bij wat de zorgaanbieders van ons verwachten en van ons nodig hebben.”