Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers.

Zorgvragers: de klant centraal in ons denken en doen

Binnen onze zes zorgkantoorregio's bestaat onze doelgroep uit ruim 60.000 mensen - of hun vertegenwoordigers - met een indicatie voor langdurige zorg. Deze doelgroep omschrijven we overkoepelend als 'Zorgvragers'. 

We zetten ons in voor optimale klantbediening- en beleving. Kwaliteit van leven en keuzevrijheid voor onze doelgroep zijn daarom kernuitgangspunten in onze dienstverlening en staan centraal in ons denken en doen. Waarbij tien procent van onze zorgvragers maatwerk krijgt. 

Strategische doelen 

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Ons jaar is gevuld met processen rondom en contacten met zorgvragers. Zo ook in 2021. We vertellen er graag meer over. Dat doen we door een aantal van onze verhalen en uitdagingen van het afgelopen jaar te delen:

Het aantal vragen aan de afdeling Zorgadvies van ons zorgkantoor stijgt en de afdeling wil graag de persoonsgerichtheid van de dienstverlening versterken en waarborgen dat ze de toenemende vraag aankan. Welk veranderproces maakt de afdeling door? En wat is de impact hiervan op onze werkprocessen?

Lees er meer over

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe indeling van de wachtlijsten voor iedereen met een indicatie voor langdurige zorg. Door deze nieuwe indeling ontstaat meer inzicht in de situatie en wensen van cliënten en staat het belang van de cliënt meer centraal.

Lees er meer over

We gingen in gesprek met twee cliënten die langdurige zorg ontvangen. Wie zijn ze? Welke zorg ontvangen ze? En hoe wordt hun zorg in samenspraak met hun cliëntadviseur en ons zorgkantoor georganiseerd? 

Lees er meer over