Communicatie

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Communicatie.

Communicatie: we zijn toegankelijk, transparant, zichtbaar en informatief

Mensen in onze regio’s- ook zonder Wlz-indicatie – zijn voorbereid op langdurige zorg. We bieden daarom voorlichting en informatie aan voor nu of later. Daarnaast is ons beleid transparant en leggen we onze keuzes uit. We zijn zicht- en vindbaar voor mensen binnen en buiten CZ zorgkantoor.

Strategische doelen

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

Keuzes maken. We ontkomen daar als zorgkantoor niet aan. Want het beschikbare geld kan maar één keer worden uitgegeven om de mensen die ervan afhankelijk zijn de zorg te bieden die zij nodig hebben. Zij moeten die keuzes wel begrijpen. Wat ook geldt voor de aanbieders van die zorg. Daarom vinden we het belangrijk om er goed en transparant over te communiceren.

Meer over de communicatie rondom klantkeuze en dossierhouderschap