2022 in het kort

79.761

Wlz-indicaties

13.683

pgb-cliënten

374

gecontracteerde zorgaanbieders

227

medewerkers

Bekijk meer

Voorwoord

Caro Verlaan, senior manager Langdurige zorg:

“2022 was een veelbewogen jaar.”

Voor de tweede maal presenteert CZ zorgkantoor een online terugblik op het afgelopen jaar. Caro en Joep kijken met ons terug op 2022. Op onze uitdagingen, maar ook op belemmeringen, de resultaten die we hebben bereikt en waar we trots op zijn. Met de blik vooruit geven ze verder een doorkijk naar de toekomst. Wat zijn de focuspunten in de langdurige zorg? En waar gaat CZ zorgkantoor de komende tijd mee aan de slag?

Bekijk het voorwoord

Onze strategische doelen

De CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ is de komende jaren het uitgangspunt bij het bepalen van onze koers en focus. Deze strategie maken we concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven.

Zorgvragers

Onze doelgroep bestaat uit mensen uit onze zes regio’s met een Wlz-indicatie of hun vertegenwoordigers. Kwaliteit van leven en keuzevrijheid staan voor hen centraal. Tien procent van onze zorgvragers krijgt maatwerk.

Lees meer

Zorgstelsel

Het stelsel van langdurige zorg is toekomstbestendig. Daarom nemen we initiatieven om (toekomstige) problemen op te lossen, agenderen we knelpunten en overleggen we met landelijke stakeholders over verbeteringen.

Lees meer

Zorgaanbod

Langdurige zorg in onze regio’s is van goede kwaliteit en sluit aan bij de behoefte van de zorgvrager. Zorgaanbieders leveren daarbij gezamenlijk complexe Wlz-zorg en lossen problemen onderling op. Eén of enkele zorgaanbieders leveren de meest complexe Wlz-zorg.

Lees meer

Communicatie

Mensen in onze regio’s- ook zonder Wlz-indicatie – zijn voorbereid op langdurige zorg. We bieden daarom voorlichting en informatie aan voor nu of later. Daarnaast is ons beleid transparant en leggen we onze keuzes uit. We zijn zicht- en vindbaar voor mensen binnen en buiten CZ zorgkantoor.

Lees meer

Processen

Onze processen voor standaarddienstverlening zijn snel en efficiënt. De zorgvrager staat hierbij centraal. Verder zijn onze maatwerkprocessen ingericht om zo goed mogelijk te voldoen aan (complexe) zorgbehoeftes.

Lees meer

Samenwerking

Samenwerking is de basis van onze relatie met zorgaanbieders. Waarbij we met een beperkt aantal zorgaanbieders partnerschappen hebben. We werken samen met partijen binnen en buiten het zorgstelsel en laten hen profiteren van onze kennis.

Lees meer