Zorgstelsel

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgstelsel.

Zorgstelsel: toekomstbestendige langdurige zorg

Het stelsel van langdurige zorg is toekomstbestendig. Daarom nemen we initiatieven om (toekomstige) problemen op te lossen, agenderen we knelpunten en overleggen we met landelijke stakeholders over verbeteringen.

Strategische doelen

Bron: CZ zorgkantoor 'Strategische doelenkaart 2020-2024'

Zó geven we invulling aan onze doelen

In 2023 onderzochten en ondernamen we concrete initiatieven om (toekomstige) problemen in de langdurige zorg op te lossen. In deze online terugblik lichten we er een drietal uit en vertellen we meer over:

Hoe de focus op de lange termijn kan helpen de huidige vraagstukken in de langdurige zorg in Nederland op te lossen.

Lees er meer over

Wat de inzet op zorgtechnologie bijdraagt aan de  toegankelijkheid van de zorg en verlaging van zorgkosten. 

Lees er meer over

Waarom gerichte aandacht voor beheersing en bestrijding van zorgfraude belangrijk is om ondermijning van de zorg te voorkomen.

Lees er meer over