Zorgvragers

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgvragers. Lees meer over Zorgvragers

Processen

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Processen. Lees meer over Processen

Zorgstelsel

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgstelsel. Lees meer over Zorgstelsel

Zorgaanbod

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Zorgaanbod. Lees meer over Zorgaanbod

Samenwerking

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Samenwerking. Lees meer over Samenwerking

Communicatie

We maken de CZ zorgkantoor ‘Strategie 2020-2024’ concreet aan de hand van zes pijlers. Hierin zijn onze strategische doelen vastgelegd en beschrijven we hoe we er invulling aan geven. Lees hieronder meer over de pijler Communicatie. Lees meer over Communicatie

Verbondenheid als leidend uitgangspunt

De Ontmoetingsplek in Leende is een sprekend voorbeeld van nieuw denken over verbinding in de samenleving creëren, zodanig dat ouderen zich aan die samenleving verbonden blijven voelen. Lees meer over Verbondenheid als leidend uitgangspunt

Wlz-klanten ondersteunen bij het maken van persoonlijke keuzes in het zorgaanbod

De afdeling zorgadvies heeft al veel ervaring opgedaan met het bewustekeuzegesprek om in het overleg met PGB-gebruikers tot zorg op maat afspraken te kunnen komen. Lees meer over Wlz-klanten ondersteunen bij het maken van persoonlijke keuzes in het zorgaanbod

Gerichte aandacht voor beheersing en bestrijding van fraude

Volgens recente berekeningen van de Algemene Rekenkamer wordt jaarlijks voor een bedrag van drie tot zes miljard euro gefraudeerd in de zorg. Zorgfraude ondermijnt daarmee het zorgstelsel. Lees meer over Gerichte aandacht voor beheersing en bestrijding van fraude

Uniformiteit verbetert de kwaliteit van het zorgadvies

Het kan voorkomen dat de bemiddeling in het kader van zorgadvies aan de klant niet leidt tot het door de klant gewenste resultaat. Lees meer over Uniformiteit verbetert de kwaliteit van het zorgadvies

Meer regionale samenwerking rond dossierhouderschap en klantkeuze

Met regiobijeenkomsten heeft CZ zorgkantoor er de aanzet toe gegeven dat de zorgbemiddelaars van de zorgaanbieders gehandicaptenzorg en onafhankelijke cliëntondersteuners elkaar beter leren kennen, als basis om klanten beter te begeleiden in hun Lees meer over Meer regionale samenwerking rond dossierhouderschap en klantkeuze

Faciliterende, stimulerende en verbindende rol voor de inzet van zorgtechnologie

CZ zorgkantoor concludeerde uit onderzoek dat veel zorgaanbieders niet zo goed wisten hoe ze de mogelijkheden van zorgtechnologie het best konden benutten. Lees meer over Faciliterende, stimulerende en verbindende rol voor de inzet van zorgtechnologie

Focus houden op de lange termijn in de langdurige zorg

De toenemende complexiteit van de wereld rondom de langdurige zorg – en als gevolg daarvan ook van het inkoopbeleid op dit gebied – brengt het risico met zich mee dat vooral naar de korte termijn wordt gekeken, terwijl de focus juist ook op de Lees meer over Focus houden op de lange termijn in de langdurige zorg

Ook in de zorg is verduurzaming een belangrijk thema

De uitdaging om duurzamer te gaan werken, gaat ook aan de zorg niet voorbij. Lees meer over Ook in de zorg is verduurzaming een belangrijk thema

Zorginnovatie als vliegwiel voor continuïteit in de ouderenzorg

Cliëntenraden spelen voor CZ zorgkantoor een belangrijke rol om in de afspraken met de zorgaanbieders goede aansluiting te waarborgen met de doelgroep. Lees meer over Zorginnovatie als vliegwiel voor continuïteit in de ouderenzorg

Regionaal werken als speerpunt

De afdeling zorgadvies van CZ zorgkantoor kent na het doorontwikkelen van de afdelingsstructuur sinds 1 januari 2023 het ‘team regionaal’. Lees meer over Regionaal werken als speerpunt

Oog voor de kwaliteit van verpleegzorg thuis

Nu steeds meer ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de verpleegzorg die daar wordt geleverd. Lees meer over Oog voor de kwaliteit van verpleegzorg thuis

De waardevolle combinatie van Housing First en volledig pakket thuis

Dankzij de Housing First aanpak van LIMOR heeft de voormalig dakloze Ed Robbe, die ook psychiatrische klachten had, weer een eigen woning. Lees meer over De waardevolle combinatie van Housing First en volledig pakket thuis

Zo thuis als mogelijk

Voor mensen die afhankelijk zijn van Wlz-zorg maar die niet passen binnen de hiervoor bestaande vormen van huisvesting, is een woningoplossing nodig waarin de huidige regelgeving nog niet voorziet. Lees meer over Zo thuis als mogelijk

Aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking

Samenwerking met de zorgaanbieders in de sector V&V is voor CZ zorgkantoor de basis om de continuïteit in deze sector op optimale wijze te kunnen vormgeven. Lees meer over Aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking

Vrije ruimte creëren om met samenwerking de langdurige zorg toekomstbestendig te houden

In het inkoopbeleid 2024-2026 heeft CZ zorgkantoor een nieuwe methode geïntroduceerd: het Free proposal. Het daagt hierin zorgaanbieders uit met grootschalige, creatieve, innovatieve en impactvolle oplossingen te komen voor toekomstbestendige zorg. Lees meer over Vrije ruimte creëren om met samenwerking de langdurige zorg toekomstbestendig te houden

Optimaal gebruikmaken van volledig pakket thuis

Thuis is waar je op je best bent. Dat weet Thuiszorg West-Brabant maar al te goed. Daarom ondersteunt het mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Lees meer over Optimaal gebruikmaken van volledig pakket thuis